ลูกโตช้า เพราะขาดโปรตีน และนี่คือ 6 สาเหตุสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้

ลูกโตช้า เพราะขาดโปรตีน และนี่คือ 6 สาเหตุสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้

เด็ก

แน่นอนว่าเด็กทุกคนมีการเติบโตในอัตราที่ไม่เท่ากัน เพราะเด็กบางคนอาจโตเร็ว ส่วนเด็กบางคนอาจโตช้า แม้จะอยู่ในวัยเดียวกัน ก็ใช่ว่าร่างกายจะเติบโตเท่ากันเสมอไป แต่ทั้งนี้การเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอาหารการกินด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อร่างกายขาดโปรตีน จะส่งผลให้โตช้า วันนี้เราจะชวนให้มารู้ถึง 6 สาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยขาดโปรตีนกันค่ะ

1.ขาดโภชนาการที่ดี
หากพ่อแม่ตามใจลูก ปล่อยให้กินในสิ่งที่อยากกิน แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะทำให้ลูกได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้น้ำหนักตัวไม่ถึงเกณฑ์ นั่นเพราะลูกขาดโภชนาการที่ดีนั่นเอง

2.ได้รับแคลอรีในปริมาณที่ไม่เพียงพอ
ปัญหาที่ทำให้น้ำหนักของลูกไม่ขึ้น ก็คือ การที่ลูกได้รับปริมาณแคลอรีที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงวัยทารก หากน้ำหนักตัวไม่เพิ่ม อาจเป็นไปได้ว่าน้ำนมของแม่ไม่เพียงพอ หรืออาจจะเกิดจากการชงนมไม่ถูกสูตรหรือไม่เหมาะกับร่างกายของลูก อีกทั้งในช่วงที่ลูกอยู่ในวัยหัดเดิน มักจะไม่สนใจการกินมากเท่าที่ควร

3.มีปัญหาในช่องปากหรือระบบประสาท
ทุกครั้งที่ลูกมีปัญหาในช่องปากหรือระบบประสาท มักจะทำให้กินอาหารได้ไม่มากพอ ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้ลูกเคี้ยวอาหารหรือกลืนอาหารได้อย่างยากลำบาก รวมทั้งในกรณีที่ลูกมีปัญหาสมองพิการ หรือเป็นเพดานโหว่ ก็มีส่วนทำให้ไม่สามารถกลืนอาหารได้ ดังนั้นจึงต้องให้แพทย์ทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

4.อาเจียนบ่อย
การอาเจียนบ่อยจะทำให้ร่างกายของลูกไม่สามารถกักเก็บสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้ ยิ่งถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนรุนแรง หรือมีปัญหาทางระบบประสาท ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการอาเจียนมากจนเกินไปได้

5.เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด
ในกรณีเด็กที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด มักจะมีอาการเบื่ออาหาร สามารถกินอาหารได้ในปริมาณน้อย และมักจะมีอาการอาเจียนบ่อย ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะเขียว และเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษา และแน่นอนว่าส่งผลให้ร่างกายของลูกน้อยขาดโปรตีนได้

6.มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม มีส่วนทำให้ลูกน้อยขาดโปรตีนและส่งผลให้ร่างกายโตช้าได้เช่นกัน ทั้งนี้โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดภายในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้ และยังก่อให้เกิดความผิดปกติได้ตั้งแต่กำเนิด

นอกจาก 6 สาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยขาดโปรตีนจนส่งผลให้ร่างกายโตช้าตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกด้วย เช่น มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร มีความผิดปกติของตับอ่อน มีความผิดปกติของไต และเกิดปัญหาที่ต่อมไทรอยด์และเมตาบอลิซึม เป็นต้น